Skip to main content

S.C.J. Heerma van Voss (1841-1934)

In 1869 begon S.C.J. Heerma van Voss aan zijn succesvolle 50-jarige carrière in de suikerindustrie. In 1919 zette hij er een punt achter. Deze 50 jaar staan centraal in zijn lange leven.

De accijns op suiker was toen één van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de Rijksoverheid. Heerma van Voss fungeerde als een nationale spil in deze zeer belangrijke industrietak.

Behalve de suiker was er nog veel meer dat hem interesseerde en bezighield. Hij betekende ook veel voor zijn omgeving, de regio, zijn familie, zijn kerk en landelijk opererende organisaties. Hij deed veel goeds voor anderen. In zijn tijd was hij een bekende Nederlander.

Zijn naam is onlosmakelijk verbonden aan de organisatie en financiering van de eerste vlucht van een gemotoriseerd vliegtuig in Nederland. Dat gebeurde 27 juni 1909 bij de dorpen Etten en Leur (N.-Br.). Charles graaf de Lambert was de piloot. Het toestel was een Wright Flyer.

De nalatenschap van Heerma van Voss is groot; er is nog veel te zien dat aan hem herinnert.

Deze website biedt publicaties in boekvorm aan, in pdf-formaat. Elk “boek” is een verzamelwerk(je), een bundeling van een deel van het bewaard gebleven erfgoed en aan Heerma van Voss gerelateerde feiten, verhalen, documenten, enz. Het is verzameld, gedigitaliseerd, geordend, om voor altijd te kunnen bewaren en door te geven. Een eerste verzameling boeken is nu beschikbaar. Vele zullen nog volgen.

Reacties en aanvullingen zijn zeer welkom!

Het gaat te ver om Etten-Leur een luchtvaartgemeente te noemen, maar na die eerste vlucht zijn er ook in Etten-Leur heel veel activiteiten in de lucht geweest die – goed beschouwd – een gevolg zijn van genoemde mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis.

Met deze website wil Heemkundekring “Jan uten Houte” te Etten-Leur deze markante persoonlijkheid, zijn leven, werk en nalatenschap, maar ook de luchtvaart in Etten-Leur, blijvend een plaats geven.