Nieuwsitems

Scroll naar beneden voor meer items.

Nieuwsbrief 15 (18 oktober 2021)

Toevoeging

De datum van plaatsing van het 49e boek is 18 oktober 2021. Bij de start van de website, 19 oktober van het vorige jaar, is begonnen met 23 boeken. Inmiddels naderen we de 50e publicatie. Deze zal – zoals nu het plan is – gepubliceerd worden op 11 november a.s., de dag waarop 180 jaar geleden S.C.J. Heerma van Voss geboren werd.

NIEUW toegevoegd, in deel 4:

 • De redding van de oude toren van Etten

Wijzigingen in eerder geplaatste boeken

Boeken die op de website zijn geplaatst, kunnen aangepast worden, waarna een nieuwe versie verschijnt. Dit kan na het corrigeren van een fout; meestal zal het echter gebeuren na toevoegingen. Op de tweede bladzijde van elk boek staat een versienummer. Deze keer wijzen wij op (grotere) aanvullingen in diverse, reeds eerder geplaatste boeken.

 • Deel 1 – “Sybrand Casparus Jan Heerma van Voss (1841-1934)”: Nieuw hoofdstuk “5 — Herinneringen van familieleden aan S.C.J. Heerma van Voss”.

 • Idem: Hfdst. 10 “Biografieën” was eerder een bijlage en is nu fors uitgebreid.

 • Deel 2 – “S.C.J. Heerma van Voss – privé”: Nieuwe paragraaf “Schoondochter schrijft over jacht”, in hfdst. 7.

 • Deel 2 – “Suiker: de basis voor vliegen (2 van 3)”: de foto op blz. 144 is aangepast. Het is John Roovers gelukt alle namen van de mannen op de foto te benoemen. Hulde hiervoor.

 • Deel 2 – “Suiker: de basis voor vliegen (3 van 3)”: nieuwe paragraaf “Dividend- en Tantièmebelasting” in hfdst. 23.

 • Deel 5 – “Begrafenis en graf van een groot man”: op blz.-n 11 en 12 correcties en aanvullingen van John Roovers.

 • Deel 5 – “80 jaar, 90 jaar”: nieuwe paragraaf “De bron van het artikel”, in hfdst. 4.

 • Deel 5 – “Terugblik op S.C.J. Heerma van Voss”: hfdst. 2 is opnieuw geordend en uitgebreid met recent in het archief ontdekte brieven.

Boeken over de suikerindustrie

De in de vorige Nieuwsbrief aangekondigde serie boeken over het werkzame leven van Heerma van Voss binnen de suikerindustrie nadert zijn voltooiing. Nogmaals willen wij John Roovers hartelijk bedanken voor zijn niet aflatende ijver om deze publicaties minutieus door te nemen, te corrigeren en aan te vullen.

Nieuwsbrief 14 (25 september 2021)

Toevoeging

Deze keer is één, fors boek toegevoegd (circa 200 blz.-n), met veel feiten en wetenswaardigheden betreffende interesses, activiteiten en liefdadigheden van suikerfabrikant S.C.J. Heerma van Voss, buiten zijn beroepsomgeving. Van diverse omvangrijkere gebeurtenissen “buiten de suiker” zijn of worden separate boeken gepubliceerd. In het boek dat nu is toegevoegd, zijn hiernaar verwijzingen opgenomen; alle nadruk ligt op een scala aan andere onderwerpen.

NIEUW toegevoegd, in deel 4: Initiatieven en hulpverlening

In voorbereiding: boeken over de suikerindustrie

Momenteel wordt hard gewerkt aan een serie boeken over het werkzame leven van Heerma van Voss binnen de suikerindustrie. Hierover zijn al enkele boeken gepubliceerd op de website, maar er is nog veel meer erfgoed beschikbaar dat kan worden doorgegeven. We zijn zeer verheugd dat John Roovers, groot kenner van de geschiedenis van de suikerindustrie, de forse taak op zich heeft genomen deze publicaties stuk voor stuk minutieus door te nemen, te corrigeren en bovendien aan te vullen met allerlei wetenswaardigheden. Het kan nog even duren voor ze zichtbaar worden, maar zes boeken zijn qua voorbereiding al vergevorderd.

Open Monumentendag 2021 (11 en 12 september)

Bij Open Monumentendag 2021, op 11 en 12 september, is het thema ‘Mijn monument is jouw monument’. Dit slaat in principe op elk monumentaal gebouw, in vrijwel elk gebouw hebben mensen gewoond, gewerkt en geleefd. Maar ook duidt dit thema op herinneringsobjecten in de publieke ruimte, zoals standbeelden en grafzerken. Al deze monumenten willen we, mits er een relatie is met suikerfabrikant S.C.J. Heerma van Voss op deze website zichtbaar maken. De verhalen die erbij horen, willen we doorgeven. Deze website past bij genoemd thema. Veel van wat hier te vinden is, heeft betrekking op monumenten. Specifiek voor deze Open Monumentendag verwijzen wij naar de volgende boeken:

Exclusief gemaakt voor Open Monumentendag 2021:

Deel 5 – Begrafenis en graf van een groot man

Overige boeken met monumenten

Deel 2  – Geen ballon voor de turfschipper (Standbeeld Adriaan van Bergen)

              – Het geschonken postkantoor (voormalig postkantoor te Leur)

              – Het huis van Heerma van Voss (Korte Brugstraat 70)

              – Heerma van Voss en de Ned. Herv. Kerk (‘t “Trouwkerkje” te Leur)

Deel 7  – Herinneringen in straten en plantsoenen

Nieuwsbrief 13 (31 augustus 2021)

Toevoegingen

Deze keer zijn drie boeken toegevoegd. In de zomer van 1914, nu 107 jaar geleden, begon een grote oorlog, die later de Eerste Wereldoorlog werd genoemd. De oorlog duurde tot in november 1918. Gedurende deze periode verrichtte S.C.J. Heerma van Voss diverse specifieke activiteiten die direct het gevolg waren van de oorlog. Gelukkig is hiervan veel erfgoed-materiaal bewaard.

Bij Open Monumentendag 2021, op 11 en 12 september, is het thema ‘Mijn monument is jouw monument’. Dit slaat in principe op elk monumentaal gebouw, want in elk gebouw hebben mensen gewoond, gewerkt en geleefd. Maar ook betreft het herinneringsobjecten in de publieke ruimte, zoals standbeelden en grafzerken. Al deze monumenten willen we zichtbaar maken. De verhalen die erbij horen, willen we doorgeven.

Op zondag 27 augustus 1950, nu 71 jaar geleden, stortte bij Etten-Leur een Nederlands militair vliegtuig neer, een “Spitfire”. Het gebeurde tijdens een grote internationale, militaire oefening. De piloot kwam om het leven. Ook dit is luchtvaartgeschiedenis in en bij Etten-Leur en behoort dus in deze serie publicaties een plaats te krijgen.

NIEUW toegevoegd, in deel 4: Heerma van Voss en d’n grooten Oorlog

NIEUW toegevoegd, in deel 5 (speciaal voor Open Monumentendag 2021): Begrafenis en graf van een groot man

NIEUW toegevoegd, in deel 7: Spitfire stort neer (1950)

Nieuwe versie

Van de drie publicaties in de reeks “Geen ballon voor de turfschipper”, over het monument voor Adriaan van Bergen, is 30 augustus jl. een nieuwe versie op de website geplaatst. Vooral “Geen ballon voor de turfschipper – Voorbereidingen en nazorg” is fors uitgebreid.

Aanvulling

Erg blij zijn wij met een aanvulling op het verhaal over “de Poerewa van Etten-Leur” in “Vliegen en vallen bij Etten -Leur” in deel 4. Johan van Oosterhout heeft dit opgesteld, samen met zijn moeder, Luus van Oosterhout-Buijnsters. Het verhaal werd met grote zekerheid verteld en mogelijk is daarmee de identiteit van “de Poerewa” nu echt duidelijk geworden. Hartelijk dank aan beiden. Op deze wijze blijven de oude verhalen levend.

Oproep

De oproep om bijdragen te leveren aan het behoud van erfgoed blijft openstaan.

Nieuwsbrief 12 (27 juni 2021)

Vandaag, 27 juni 2021, is het precies 112 jaar geleden, dat de eerste gemotoriseerde vlucht in Nederland plaatsvond. Charles graaf de Lambert was de vliegenier en S.C.J. Heerma van Voss de initiator, organisator en financier. In 1999 verscheen hierover het boek “Een immense vogel gelijk”. Delen hiervan vormden de basis voor de nu verschenen nieuwe, uitgebreidere publicaties.

NIEUW toegevoegd op de website, in deel 3:

 • 1909 – Vliegen te Leur?

 • 27 juni 1909 – De eerste vliegtuigopstijging

 • 27 juni 1909 – Herinneringen en varia

Uitbreiding

Het boekje “Herinneringen in straten”, dat enige tijd geleden werd toegevoegd, is inmiddels enigszins uitgebreid. Cor Kerstens was zo attent om te wijzen op twee kunstwerken met een “vlieg-motief” die nog ontbraken: ”Zonnebloemen met kraaien” op het Vincent van Goghplein en ”Animo” (tros gekleurde ballonnen) aan de Kerkwerve.

De oproep om bijdragen te leveren aan het behouden van erfgoed staat nog steeds open.

Nieuwsbrief 11 (8 juni 2021)

Twee nieuwe boeken. Vandaag, 8 juni 2021, is het precies 19 jaar geleden dat bij een Ultra-light vlucht naar en over Etten-Leur het monument aan de Rijsbergseweg (”de Naald”) centraal stond. Het andere boek is geheel gevuld met erfgoed met betrekking tot Etten-Leur en Heerma van Voss. Wij hopen dat u ervan kunt genieten.

NIEUW toegevoegd op de website

In deel 10: Ultra-light vliegen in Etten-Leur

In deel 2: Het huis van Heerma van Voss

Aankondiging volgende publicaties

Op 27 juni a.s. is het precies 112 jaar geleden, dat de eerste gemotoriseerde vlucht in Nederland plaatsvond, uitgevoerd door Charles graaf de Lambert en georganiseerd door S.C.J. Heerma van Voss. Hierover verscheen in 1999 het boek “Een immense vogel gelijk”. Delen hiervan vormden de basis voor geheel nieuwe, uitgebreidere publicaties over die eerste vlucht. Het is de bedoeling die in de week vóór of op 27 juni a.s. te publiceren.

Herhaalde oproep

Het boekje “Herinneringen in straten”, eerder toegevoegd aan www.heermavanvoss.nl, kan naar onze mening nog vergaand uitgebreid en/of verbeterd worden met gegevens en foto’s die nog niet beschikbaar zijn bij de Heemkundekring. Vindt u het leuk om te helpen erfgoed cq. herinneringen te bewaren, schroom dan niet om contact op te nemen. Dat kan bijv. met Arie de Bruin: a.de.bruin07@freeler.nl of met één van de bestuursleden van de Heemkundekring of via info@janutenhoute.nl.

Op voorhand zijn wij u zeer dankbaar voor uw bijdragen.

Nieuwsbrief 10 (12 mei 2021)

Deze keer ook een oproep.

NIEUW toegevoegd op de website

In deel 7: Herinneringen in straten.

In deel 8: Bijzondere activiteiten in de lucht.

Het boekje “Herinneringen in straten” komt beschikbaar op een zeer toepasselijk moment. Momenteel worden diverse huizen gesloopt in twee straten die aan de orde komen: de Heerma van Vossstraat en de Van ’t Hoffstraat. Van dit boekje komt dus vast en zeker een iets uitgebreidere versie beschikbaar, met foto’s van nieuwe huizen in deze straten. Behalve straten en plantsoenen komt ook kunst aan bod. Hopelijk mogen wij u verrassen.

De inhoud van “Bijzondere activiteiten in de lucht” is grotendeels gebaseerd op documenten in het archief van de gemeente Etten-Leur. Maar ook van diverse personen zijn bijdragen opgenomen, waarbij ik speciaal luchtvaartspecialist Herman Dekker moet en wil noemen. Wij zijn hem en de anderen zeer dankbaar voor de bruikbare informatie.

Oproep

Vooral het boekje “Herinneringen in straten” kan naar onze mening nog vergaand uitgebreid en/of verbeterd worden met gegevens en foto’s die nog niet beschikbaar zijn bij de Heemkundekring. Vindt u het leuk om te helpen erfgoed cq. herinneringen te bewaren, schroom dan niet om contact op te nemen. Dat kan bijv. met Arie de Bruin: a.de.bruin07@freeler.nl of met één van de bestuursleden van de Heemkundekring of via info@janutenhoute.nl.

Op voorhand zijn wij u zeer dankbaar voor uw bijdragen.

Nieuwsbrief 9 (16 april 2021)

NIEUW toegevoegd op de website

In deel 8: Vliegtuigen in tunnels.

Hartelijk dank

Voor het (her)gebruik van documentatie en foto’s in deze serie publicaties gaf Sjaak Jansen toestemming. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Erfgoed is er om bewaard en getoond te worden. Sjaak ondersteunt deze gedachte ten volle.

Ook zijn wij alle anderen dankbaar, die een bijdrage leverden.

Nieuwsbrief 8 (31 maart 2021)

Hartelijk dank

Dankbaar zijn wij voor het extra erfgoed dat Jan van Meer stuurde na plaatsing van het boek “Herdenking 1949 (40 jaar)”. Uit het levensverhaal van zijn vader stuurde hij een passage over de dag van de herdenking. Zijn vader was daarbij betrokken als ambtenaar van de gemeente Etten-Leur. Het verhaal is toegevoegd als hoofdstuk 6 in genoemd boek. Ook stuurde Jan een boeiende aanvulling op het verhaal over “de moord op de Kadijk” in 1918. Het verhaal is eerder uitgebreid beschreven door Cor Kerstens en Ton v.d. Wijngaard en was – in korte samenvatting – al gepubliceerd in “Suiker: de basis voor vliegen (1 van 3)”. Jan stuurde extra informatie over degene die de moord pleegde. Deze man werkte als controlerend Rijksambtenaar bij een suikerfabriek te Zevenbergen. Hij vermoordde iemand die timmerman was bij de suikerfabriek van Heerma van Voss bij Leur. De aanvullingen van Jan zijn toegevoegd bij de reeds opgenomen korte samenvatting.

NIEUW toegevoegd op de website

Deze keer twee dunne boekjes, over allerlei losse onderwerpjes. Misschien is er iets herkenbaar, omdat het allemaal nog niet zo heel lang geleden gebeurde of gepubliceerd werd.

In deel 9: De eerste vlucht blijft levend.

In deel 10: Luchtvaartplannen en -daden.

Met veel dank aan allen die bijdragen leverden aan deze boekjes.

Nieuwsbrief 7 (6 maart 2021)

Hartelijk dank

Het was heel fijn om weer extra erfgoed van S.C.J. Heerma van Voss aangereikt te krijgen. Jan van Meer stuurde allerlei documenten, die hij bij speurwerk in archieven vond. Sommige waren mij al bekend, maar vele andere vormen fraaie aanvullingen, die door mij opgenomen kunnen worden in publicaties op www.heermavanvoss.nl. Hiervoor ben ik hem zeer dankbaar. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in genealogie met extra toelichtingen en bijbehorende illustraties kan ik de website van Jan aanbevelen: www.inevanmeer.nl.

Ook van anderen kreeg ik reacties en – heel fijn – enkele correcties. De oproep om te helpen het erfgoed dat nog bewaard is, te redden en beschikbaar te stellen, blijft staan. Helpt u / help jij mee?

NIEUW toegevoegd op de website

In deel 7: Herdenking 1949 (40 jaar)

Met dank aan allen die bijdragen leverden aan dit boek.

Ter herinnering aan Magiel Venema 

Op 17 februari 2021 overleed Magiel Venema. Ik herinner hem als een bevlogen man. Diverse keren mocht ik hem ontmoeten. We spraken dan over van alles en nog wat, maar vooral over onze gezamenlijke passie: de historie van de Nederlandse gemotoriseerde luchtvaart die 27 juni 1909 in Etten-Leur begon. Jarenlang was hij voorzitter van de Stichting Eerste Gemotoriseerde Vlucht in Nederland en secretaris van Streekmuseum “Etten + Leur” in het Paulushofje te Etten-Leur. Dankbaar ben ik voor het feit dat ik hem mocht kennen. Steeds als ik zijn naam in een document tegenkom, en dat gebeurt vaak, zal ik een goed gevoel krijgen en even aan hem kunnen terugdenken. Ook in het nu toegevoegde boek over de 40-jarige herdenking van de eerste gemotoriseerde vlucht in 1949 in Etten-Leur komt zijn naam voor.

Nieuwsbrief 6 (19 februari 2021)

NIEUW toegevoegd op de website

In deel 3: John Rozendaal in/en de Wright Flyer.

In deel 4: “De Spiritus”.

Ook deze keer is veel dank verschuldigd aan J.C.A.E. (John) Roovers, voor het nauwgezet doornemen, corrigeren en aanvullen van “De Spiritus”.

Nieuw erfgoed

De Heemkundekring mocht meewerken aan de totstandkoming van nieuw erfgoed, een bijzondere aanduiding voor iets heel moois in het Stadskantoor. Daar werden onlangs twee ruimtes heringericht. Deze kregen fraaie “levensgrote” afbeeldingen van en met betrekking tot Jan uten Houte en S.C.J. Heerma van Voss. Zo ontstaat nieuw erfgoed. Inmiddels zijn van de Heerma van Vossruimte fraaie foto’s beschikbaar gekomen, die te zijner tijd in één van de publicaties in deze serie zullen worden opgenomen.

Nieuwsbrief 5 (21 januari 2021)

Aangeboden erfgoed

Heemkundekring “Jan uten Houte” kreeg een e-mail, waarin gemeld werd dat een leuk document beschikbaar was. Het zou zeker passen bij het erfgoed op de website: een tekst en partituur van een lied dat het eerste vliegtuig als thema heeft. Uiteraard is hierop ingegaan.

Het is heel fijn dat meegedacht wordt als het gaat om het bewaren van ons cultureel erfgoed, in dit geval “Leven en werk(en) van S.C.J. Heerma van Voss”. Voor enige jaren stuurden we elkaar brieven, ansicht- en briefkaarten, maakten we notities op papier, enz. Als die niet werden weggegooid, ontstond daarmee erfgoed, waarvan we heden kunnen genieten (en leren). In het huidige tijdperk, waarin we communiceren via e-mail en andere social media, gaat veel van onze onderlinge communicatie helaas verloren. Daarom publiceert “Jan uten Houte” boeken op de website. Laten we zuinig zijn op wat we wél hebben bewaard. Hulde aan iedereen die cultureel erfgoed, hoe klein of weinig ook, beschikbaar stelt aan onze Heemkundekring.

NIEUW 

Op de website, in deel 9, is toegevoegd: “De verwondering – het eerste opstijgen”. Ook voor dit boek is, zoals bijna voor elk boek, veel dank verschuldigd aan degenen die hulp boden of “iets” aanreikten.

Aanvullingen

Op de website is “Heerma van Voss en de Ned. Herv. Kerk te Leur” (in deel 2) vernieuwd. Documenten over vergroting kerkelijk gebouw “Sursum Corda” (1912), een aanbouw aan de pastorie (1921), de vernieuwing van de toren (1927) en een verbouwing van de villa voor “Kinderzorg” (1929) zijn toegevoegd. Met ook enkele fraaie tekeningen uit bouwdossiers. In ”Suiker: de basis voor vliegen (2 van 3)” en ”Suiker: de basis voor vliegen (bijlagen)”, beide in deel 4, is informatie toegevoegd over de suikerfabriek van de familie Lebret, in Zevenbergen. Heerma van Voss had hier vanaf 1898 de supervisie en in 1913 kocht “zijn” suikerfabriek deze fabriek te Zevenbergen. De eerste versie van “Suiker: de basis voor vliegen” kreeg alle aandacht van suikerindustrie- en suikerfabrikantenkenner John Roovers. Hij ging er goed voor zitten en stuurde een grote hoeveelheid verbeteringen en aanvullingen toe. Hiervoor zijn wij hem zeer dankbaar. Zijn bijdragen passen geheel in de bedoelingen van de Heemkundekring. Hulde aan John, voor zijn grote inzet. Het leidde ertoe, dat niet alleen de twee reeds genoemde boeken met de titel “Suiker: de basis voor vliegen”, maar alle boeken met deze titel, nu vervangen zijn.

Nieuwsbrief 4 (17 december 2020)

Aanvullingen en correcties

Al vrij snel na het publiceren van “S.C.J. Heerma van Voss – privé” stuurde de heer J.C.A.E. (John) Roovers een zeer waardevolle set met aanvullingen en ook enige correcties. Niet veel later volgden meer aanvullingen. Deze zijn alle verwerkt in een inmiddels geplaatste nieuwe versie. Met heel veel dank aan John.

Het zal duidelijk zijn, dat meehelpen om het erfgoed van Heerma van Voss – gebundeld op één plek – te bewaren en voor iedereen beschikbaar te stellen, zeer gewaardeerd wordt. Dus, als u nog iets heeft of weet, meldt het dan alstublieft.

NIEUW

Met genoegen kan ik melden dat op de website, in deel 2 de publicatie “Suiker: de basis voor vliegen” is toegevoegd. Suiker en Heerma van Voss behoren uiteraard echt bij elkaar. De omvang is fors te noemen, zodat gekozen is het boek te verdelen over vier “banden”. Op de website zijn ze te vinden als vier losse boeken, maar ze behoren duidelijk bij en achter elkaar.

Zeer waarschijnlijk volgt t.z.t. nog wel een update, omdat nog onverwerkte informatie beschikbaar is. Zo nu en dan wordt verwezen naar titels van nog niet verschenen publicaties, al dan niet met een relatie tot “de suiker”. Die zijn in voorbereiding.

Nieuwsbrief 3 (2 december 2020)

NIEUW

Met genoegen kan ik melden dat op de website, in deel 2, een boek is toegevoegd: “S.C.J. Heerma van Voss – privé”.

Zoals ook in het voorwoord is vermeld, gaat onze hartelijke dank uit naar velen die een bijdrage leverden.

Boek over suikerfabriek en/of industrie?

Iemand stelde mij de vraag of er ook een boek komt over “de suiker”. Het antwoord zal niet verrassend zijn: “Ja, dat komt er zeker.” Heerma van Voss en suiker horen bij elkaar. Er is veel materiaal beschikbaar om te publiceren. Momenteel zijn voor de website diverse boeken in voorbereiding waarin de suikerfabriek en de suikerindustrie centraal staan. Het kan nog wel een tijd duren voordat ik deze allemaal gereed heb. Ik overweeg momenteel om eventueel alvast een “eerste druk” te gaan plaatsen en die dan later te vervangen. Ik meld het als de knoop is doorgehakt.

Nieuwsbrief 2 (16 november 2020)

Eerder gepubliceerd?

Ter verduidelijking wordt hier herhaald wat is vermeld in de tekst op de homepage, in Nieuwsbrief 1 van 19 oktober 2020 en op blz. 2 van elke publicatie.

 • “Elk “boek” is een verzamelwerk(je), een bundeling van een deel van het bewaard gebleven erfgoed en aan Heerma van Voss gerelateerde feiten, verhalen, documenten, enz. Het is verzameld, gedigitaliseerd, geordend, om voor altijd te kunnen bewaren en door te geven.”

 • “De website is opgezet om zijn bewaarde en verzamelde nalatenschap eenvoudig toegankelijk te maken.”

 • “Het betreft een verzameling feiten, gebeurtenissen, overleveringen, beschrijvingen en illustraties…”

In de boekjes/boeken is dus zeker ook eerder gepubliceerd werk opgenomen. Bronvermeldingen maken dit duidelijk.

 

Aanpassing website

De website is enigszins aangepast, voor een nog snellere navigatie bij de boeken.

 

NIEUW

Boek nr. 25 is toegevoegd: “Heerma van Voss en Van Gogh”. Zie deel 2.

Omdat in dit boek veel informatie is opgenomen die verkregen werd van/via Sjaak Jansen (Etten-Leur) is met hem vooraf afgestemd. In zijn blog van 13 november besteedt hij aandacht aan “zijn” in het boek opgenomen werk. Zie www.sjaakjansen.nl.

Nieuwsbrief 1 (5 november 2020)

De “lancering” van de website, 19 oktober 2020, was een mijlpaal voor het erfgoed van Heerma van Voss en voor Heemkundekring “Jan uten Houte”. Een eerste serie van 23 boekjes en boeken kon worden gepubliceerd, om via internet gratis te bekijken.

Al snel meldden zich de eerste gegadigden voor de Nieuwsbrief. Het is de bedoeling met deze nieuwsbrieven kenbaar te maken dat de website is uitgebreid, dat publicaties vervangen zijn door een nieuwe versie, enz. Ook kan ingegaan worden op ingestuurd commentaar of op een vraag.

De heer John Roovers was één van degenen die genoten van de inhoud van de website. Hij stuurde diverse correcties en aanvullingen. Inmiddels zijn deze verwerkt, zodat sommige boeken al in een tweede versie beschikbaar zijn.

Niet te éénzijdig belicht?

Een bezoeker van de website vroeg of Heerma van Voss misschien niet te éénzijdig in de schijnwerpers gezet wordt. Waren er bijvoorbeeld geen misstanden en kinderarbeid in de fabriek?

Het antwoord hierop is eenvoudig: beschikbare informatie en documenten worden niet gefilterd of gecensureerd. Alles wat bewaard is gebleven, gevonden is, wordt gepubliceerd; dus ook negatieve berichten, of kritiek op hem of de fabriek.

Wel wil ik benadrukken dat deze berichten en vormen van kritiek mondjesmaat beschikbaar zijn. Veelal wordt Heerma van Voss beschreven als een weldoener (hetgeen ook bewezen is), maar ook als een rechtvaardig man en een goede werkgever. Dit laatste moet gezien worden in het licht van zijn tijd. Hij kreeg te maken met nieuwe sociale wetten, rond 1900, en trachtte daar correct mee om te gaan. Ik laat het verder aan de lezers over om te oordelen, aan de hand van het beschikbare erfgoed.

Kijk- en leestip

Om goed te kunnen genieten van de publicaties, met name van de vele illustraties, moet ik adviseren, voor zo ver mogelijk uiteraard, de boekjes/boeken in te zien via een (groot) beeldscherm. Dat geeft ook meer rust en overzicht dan wanneer gekeken en gelezen wordt met een mobiele telefoon of tablet.

NIEUW

De website is uitgebreid met het 24e boek: “Het geschonken postkantoor”. Zie deel 2.

Aandacht in de pers (1 november 2020)

Afgelopen week besteedde de Etten-Leurse Bode aandacht aan de “lancering” van deze nieuwe website van Heemkundekring “Jan uten Houte”, met een fraaie foto en bijbehorende tekst.

Nieuwe website over S.C.J. Heerma van Voss (19 oktober 2020)

Heemkundekring “Jan uten Houte” presenteert met trots een nieuwe website. Deze is gewijd aan leven, werk en nalatenschap van suikerfabrikant S.C.J. Heerma van Voss (1841-1934) en aan luchtvaart in Etten-Leur.

Van 1869 tot 1919 gaf Heerma van Voss leiding aan de suikerfabriek “Zwartenberg”, in de buurt van het dorp Leur (N.-Br.).

In zijn lange leven deed hij echter veel meer. Hij kan omschreven worden met de woorden markant, innovatief, ondernemend, vasthoudend, weldoener, sociaal bewogen, familieman, nors en oprecht. In zijn tijd was hij een beroemdheid.

De website is opgezet om zijn bewaarde en verzamelde nalatenschap eenvoudig toegankelijk te maken. Ook aspecten van de suikerindustrie en het maatschappelijke en sociale leven in Nederland komen aan bod.

Merendeels is gekozen voor publiceren in de vorm van boeken. Dat kan een “gewoon” boek zijn, maar ook een “archiefdossier op thema, in boekvorm”. De publicaties bevatten feiten, gebeurtenissen en verhalen, in woord en beeld.