Arie de Bruin (27 juni 2023)

Voorwoord “1909 - Het 40-jarig jubileum"

Herdenkingspenning 40-jarig jubileum in 1909

Het 40-jarig jubileum van de suikerfabriek bij Leur werd door directeur S.C.J. Heerma van Voss aangegrepen om het personeel, de dorpsbewoners en eigenlijk iedereen iets moois te laten zien: de eerste opstijging van een gemotoriseerd vliegtuig in Nederland. Het lukte hem dit te organiseren, op 27 juni 1909. Hierover verschenen andere publicaties in deze serie. Het jubileum vierde hij ook op andere manieren, met het personeel van de fabriek, met zijn collega-suikerfabrikanten. Kranten maken melding van deze vieringen in mei 1909. Een herinneringsmedaille, de tekst van een lied, een gedicht, enkele foto’s geven blijk van de aandacht voor dit jubileum. Ook is er een getekende en van handtekeningen voorziene “poster”. Zo zijn er nog meer bewaard gebleven kleinoden, die als beeldmateriaal dienen bij het verhaal over het jubileum.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply