Arie de Bruin (19 oktober 2020, deze versie: 16 september 2023)

Voorwoord "Ballonhaven Etten-Leur (1 van 2)"

Ballonhaven Etten-Leur

De redding van de ballonvaart in Nederland en Groot-Brittannië ?!

Zie ook “2 van 2” en “bijlagen”

Een toevallig ontdekt poststuk was de aanleiding. Uitleg van diverse mensen – met Piet Coppens, toen conservator van het Heemkundig Streekmuseum “Jan uten Houte” in Etten-Leur, als eerste – zorgde voor het vervolg. Het boeiende verhaal over de ballonhaven die in de zestiger jaren van de vorige eeuw prominent aanwezig was in Etten-Leur, over een korte episode in de Nederlandse luchtvaarthistorie, leek voor de geschiedenisboekjes verloren te zijn gegaan, maar is gered. Deze ballonhaven droeg sterk bij aan het redden van de ballonvaart in Nederland.

Onderzoek in allerlei archieven leidde tot een schat aan gegevens. Maar vooral persoonlijke gesprekken, met Nini Boesman, de enige echte gasmeester, een vrijwilliger die hielp bij opstijgingen, de dochter van de ballonhavenmeester en de zoon van de grote sponsor, brachten veel interessante gegevens boven water.

De bespeurde sfeer van die jaren, de bijna nog merkbare gaslucht en de niet tastbare stilte van het luchtruim werkten inspirerend. De feitelijke oorsprong, “het blinken en zinken” en het belang voor de ballonvaart worden weergegeven aan de hand van interviews, authentieke correspondentie, krantenverslagen en andere bewaard gebleven informatie.

Uitgelegd wordt waarom de ballonhaven in Etten-Leur kwam en waarom hij verdween. Het grote belang ervan komt vooral tot uiting in het verhaal over de Engelse leerling Anthony Smith. Al snel na zijn opleiding – bestaande uit vaarlessen vanaf de ballonhaven – werd hij wereldwijd beroemd door zijn ballonavonturen in Afrika en het boek dat hij daarover schreef. Door zijn enthousiasme en inzet werd in Groot-Brittannië het varen met de gasbollen nieuw leven ingeblazen.

Veel dank is de schrijver verschuldigd aan hen die goed gekoesterde herinneringen vertelden of geholpen hebben bij het vinden en beschikbaar krijgen van bronmateriaal en illustraties.

Deze publicatie kan helpen heerlijke herinneringen aan die befaamde periode – die veel lezers en lezeressen bewust hebben meegemaakt – terug te halen. Het is echter ook geschreven om “jong en oud” te laten zien, dat achteraf kan blijken, dat ogenschijnlijk nietige aspecten in onze omgeving toch belangrijk kunnen zijn.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply