Arie de Bruin (31 augustus 2021, deze versie: 10 mei 2023)

Voorwoord "Begrafenis en graf van een groot man"

De Protestantse begraafplaats in Etten-Leur Noord (2018)

Vier dagen na zijn overlijden werd S.C.J. Heerma van Voss begraven. Op dinsdagmiddag 23 oktober 1934 was het erg druk in zijn dorp Leur. Velen togen naar de kleine begraafplaats van de Nederlands Hervormde gemeente, aan de Lange Leur. Ook in de pers was er aandacht voor.

Vele jaren later moesten de toen nog aanwezige stoffelijke resten van het lichaam verhuizen, want de begraafplaats werd geruimd en verplaatst.

Bij leven had hij een testament laten opstellen en dit vervolgens enkele keren laten aanpassen door de notaris. Hij bepaalde dat diverse legaten verstrekt moesten worden en verder dat de erfenis conform de wet afgewikkeld moest worden. Jongste zoon Alexander Lodewijk en de trouwe boekhouder en particulier secretaris van de overledene, de heer Diederik te Leur, benoemde hij als uitvoerders van zijn laatste wilsbeschikkingen. Zijn nakomelingen, de twee nog levende kinderen en diverse kleinkinderen, gingen het gezamenlijk regelen. Alles werd afgewikkeld onder leiding van notaris Peters te Etten.

Deze publicatie, specifiek gemaakt voor Open Monumentendag 2021, laat zien wat bewaard is gebleven ten aanzien van de begrafenis en gaat in op de Protestantse (eerder: Hervormde) begraafplaats te Leur, waar zijn graf is.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply