Arie de Bruin (23 december 2021, deze versie: 2 november 2023)

Voorwoord "De suiker-familie schrijft"

Toon rapporteert 25 aug. 1903 aan zijn vader over lopende zaken.

Diverse publicaties in deze serie hebben betrekking op de “suikerwereld” van S.C.J. Heerma van Voss in de periode 1869-1919. Vader Sybrand en zijn twee oudste zonen, Ulbo Jetze en Antonie Johan, gaven leiding aan de suikerfabriek bij Leur; schoonvader A.J. van der Poest Clement was commissaris. Van deze vier was vader de enige die vanaf het begin tot aan het einde van de fabriek erbij was. Hij heeft, van deze vier, ook verreweg het meeste werk verzet voor de fabriek en de suikerindustrie in het algemeen. Zijn nagelaten archief bevat onder meer brieven die hij kreeg van zijn twee zonen en schoonvader. In andere publicaties zijn daarvan allerlei voorbeelden opgenomen, afkomstig uit diverse dossiers. Vaak zijn dat “losse” brieven, die ooit bij andere documenten zijn gevoegd en die een bepaald thema gemeenschappelijk hebben. Eén archiefdossier is getiteld ”Ingekomen brieven van familieleden”. Het bevat vrijwel uitsluitend brieven (en enkele briefkaarten) van de beide zonen en de schoonvader. Een enkel (concept-)antwoord is aangetroffen, omdat het op een achterkant werd gekrabbeld. Geschreven werd over suiker-aangelegenheden, zoals gebeurtenissen in de fabriek, bietenleveringen, vergaderingen, de suikerhandel en dergelijke, maar ook werden nieuwtjes uit de privé-omgeving doorgegeven. In deze publicatie zijn veel van deze brieven terug te zien, hetzij overgeschreven vanwege de betere leesbaarheid, hetzij in gescande vorm.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply