Arie de Bruin (6 maart 2021, deze versie: 7 april 2024)

Voorwoord "Herdenking 1949 (40 jaar)"

Drie Harvards vliegen over bij de herdenking op 25 juni 1949

In 1949 organiseerde de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (K.N.V.v.L.), samen met de gemeente Etten-Leur, de 40-jarige herdenking van de eerste gemotoriseerde vlucht in Nederland. Deze vond plaats op 25 juni bij het fraaie, in 1935 onthulde monument aan de Rijsbergseweg in EttenLeur. Helaas kon er geen sprake zijn van feestelijkheden, want twee dagen ervoor stortte bij Bari in Italië de Lockheed Constellation “Roermond” van de K.L.M. in zee, waarbij alle 33 inzittenden omkwamen. Toch kwamen tijdens de plechtigheden bij het monument diverse vliegtuigen overvliegen. Veel hoogwaardigheidsbekleders waren present om dit schouwspel mee te maken. De voorbereidingen waren aanzienlijk en de landelijke pers deed verslag van de herdenking.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply