Arie de Bruin (19 februari 2021, deze versie: 15 april 2024)

Voorwoord “John Rozendaal in/en de Wright Flyer”

John Rozendaal was de eerste Nederlander die in een motorvliegtuig zat en een vlucht meebeleefde. Op 9 oktober 1908 was hij in Frankrijk de passagier van Wilbur Wright. Hij was toen al actief in de nog kleine wereld van de gemotoriseerde luchtvaart en tevens een echte luchtvaartpublicist. Ook hierin was hij de eerste Nederlander. Diverse artikelen van zijn hand zijn teruggevonden cq. ontdekt via internet. In maart 1909 kreeg hij een brief van S.C.J. Heerma van Voss, die hem verzocht te willen meewerken aan de eerste demonstratie met een gemotoriseerd vliegtuig in Nederland. Die hulp kon hij niet bieden.

Het leek de schrijver gepast in een aparte publicatie in te gaan op Rozendaal en op zijn voornamelijk Nederlandse, maar ook Duitse luchtvaartpublicaties, opdat ook die bewaard zouden blijven. Rozendaal vertoefde geruime tijd in de directe nabijheid van de broers Wrights en gaf zijn ogen goed de kost. Op zeer informatieve wijze schreef hij over de Wright Flyer, andere vroege vliegtoestellen en auto’s.

Bijzonder interessant is zijn relatie met de broers Wilbur en Orville Wright. In de befaamde “Wright Papers” zijn hiervan voorbeelden te vinden. Voor zo ver mogelijk zijn ze benoemd of weergegeven. Enkele (aanverwante) luchtvaartartikelen van andere schrijvers uit de beginperiode zijn eveneens opgenomen in deze publicatie.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply