Arie de Bruin (17 december 2020, deze versie: 23 maart 2024)

Voorwoord "Suiker: de basis voor vliegen (2 van 3)"

Suikerfabriek “Zwartenberg”, 1909

Zie ook “1 van 3”, “3 van 3” en “bijlagen”

De suikerfabriek in de polder Zwartenberg bood 50 jaar lang werk aan S.C.J. Heerma van Voss en vele anderen. Uit de fabriek kwam suiker, maar ook geld. Vader Sybrand en de twee zonen Ulbo Jetze en Antonie Johan verkregen er hun inkomsten door.

Suiker was aan het einde van de 19e eeuw een zeer belangrijk product; de economische belangen ervan waren aanzienlijk. Ministers bemoeiden zich intens met de suikerindustrie en suiker stond op de agenda van internationale besprekingen in Europa.

De geschiedenis van deze industrietak is lang en interessant. Niet alles kan in deze publicatie beschreven worden. De fabriek, waarvan S.C.J. Heerma van Voss besturend vennoot was, wordt uiteraard in de schijnwerpers gezet, alsmede zijn inzet voor de fabriek. Sommige aspecten blijven hier onbehandeld, zoals het 40-jarig jubileum van de suikerfabriek. Zo ook talrijke werkzaamheden van Heerma van Voss in de (suiker)industrie buiten de eigen fabriek. Hierover verschijnen separate publicaties.

Speciale dank gaat uit naar de auteurs Rieni Voermans en Martijn Bakker. Vele teksten van hen worden geciteerd en aangehaald, samengevat of letterlijk. Het boek “Een zoete onderneming” (1995) van eerstgenoemde, uitgegeven door Heemkundekring Jan uten Houte en Streekarchivariaat De Markkant, leverde een stevig fundament voor deze publicatie.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply