Arie de Bruin (1 juni 2022, deze versie: 12 mei 2023)

Voorwoord "Zuidelijke Bond van Beetwortelsuikerfabrikanten (2 van 2)"

Eerste deel van de notulen van de algemene vergadering d.d. 14 oktober 1914.

Uit een bericht in een krant van 1909 werd het de schrijver ooit duidelijk dat S.C.J. Heerma van Voss ook commissaris was van de “Zuidelijke Bond van Beetwortelsuikerfabrikanten”. In het door hem nagelaten archief zijn hierover in enkele dossiers documenten teruggevonden met de gezamenlijke titel: “Zuidelijke Bond van Suikerfabrikanten”. De stukken bestrijken de tijdperiode 1906-1924. De “Zuiderbond” of “Zuidelijke Bond” was een samenwerking in de districten I, II en III van de “Algemeene Bond van Beetwortelsuikerfabrikanten”. Deze Bond was niet het enige samenwerkingsverband dat de suikerfabrikanten met elkaar hadden. Op allerlei manieren werkten zij samen, terwijl zij toch zeer gehecht waren aan hun zelfstandigheid. Vooral Heerma van Voss, maar zeker ook anderen, beseften heel goed dat samenwerken veelal tot een hoger financieel resultaat leidde. Diverse andere vormen van samenwerken zijn opgenomen in “Bondgenoten in de suiker” (in deel 4), met daarbij ook samenwerking via districten. Ook de “N.V. Zuid-Nederlandsche Melasse-Spiritusfabriek” in Bergen op Zoom was er een voorbeeld van; zie: “De Spiritus” (in deel 4).

In deze publicatie worden vooral archiefstukken van de “Zuidelijke Bond” behandeld en weergegeven. Het was ondoenlijk om alles op te nemen. Gekozen is voor interessante en algemene onderwerpen. Hierbij komt S.C.J. Heerma van Voss veelvuldig aan het woord.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply