Arie de Bruin (27 juni 2021, deze versie: 19 december 2023)

Voorwoord “27 juni 1909 - Herinneringen en varia”

Authentiek aanplakbiljet voor de eerste vlucht.

Op 27 juni 1909 steeg voor de eerste keer in Nederland een vliegtuig op. Het was gemotoriseerd en kon zelfstandig vliegen. Talloze malen is dit feit in publicaties aangehaald. In het boek “Een immense vogel gelijk” is het hele verhaal verteld, inclusief de voorbereidingen die nodig waren, de tegenslagen die hierbij ondervonden werden en de gebeurtenissen op de dag zelf. De grote man achter deze historische gebeurtenis was S.C.J. Heerma van Voss. Hij was de initiator, de organisator en de financier. Hij had deze opstijging bedacht in het kader van het 40-jarig jubileum van de suikerfabriek. Op 15 juni 1909 schreef hij zelf dat hij “onze werklieden bij gelegenheid van een jubileum beloofde iets te laten zien wat in Nederland nog niet gezien was.”

Dat hij al langer geïnteresseerd was in de luchtvaart blijkt uit zijn pogingen in 1904 om in Leur een ballonopstijging te laten plaatsvinden door de toen beroemde ballonvaartster Kätchen Paulus. Dit in het kader van de onthulling van een standbeeld voor de Leurse schipper Adriaan van Bergen, de held bij de inname van Breda in 1590 met een turfschip. Die ballonopstijging kwam er niet, omdat de kosten te hoog waren. Misschien heeft Heerma van Voss er altijd spijt van gehad dat hij toen niet heeft doorgezet en wilde hij in 1909 zichzelf van deze last bevrijden.

Deze publicatie is een direct vervolg op het “hoofdverhaal” van de gehele serie. Na de publicatie van “Een immense vogel gelijk” (1999) is veel aanvullende informatie verkregen, spontaan aan de schrijver verstrekt, maar ook door verder onderzoek. Het zijn kleine “weetjes” en verhalen over de gebeurtenissen op 27 juni 1909, herinneringen in allerlei varianten en andere wetenswaardigheden.

Het “project” van de Leurse suikerfabrikant van destijds is het nog steeds waard om voor het voetlicht gebracht te worden.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply