Arie de Bruin (11 november 2021; deze versie: 16 september 2023)

Voorwoord "Aanleg van spoorweg en waterleiding"

Eerste gedeelte van de concessie van de gemeente Etten en Leur voor de aanleg van de waterleiding.

Woensdag 21 juni 1916 was een belangrijke dag voor twee grote infrastructurele projecten in westelijk Noord-Brabant. Die dag werd de oprichtingsakte van de N.V. Spoorwegmaatschappij Tholen en West-Brabant ondertekend. Hierbij waren veel prominenten, vertegenwoordigers van talrijke organisaties, aanwezig. In de marge van deze vergadering ontstond het initiatief om te komen tot een gezamenlijk waterleidingnet in noordwestelijk Noord-Brabant. S.C.J. Heerma van Voss was één van de commissarissen van de spoorwegmaatschappij en prompt werd hij ook één van de belangrijke kartrekkers voor de aanleg van het waterleidingnet. In zijn nagelaten archief zijn diverse stukken beschikbaar, waarmee een – helaas onvolledig – beeld kan worden gegeven van de voor beide projecten benodigde activiteiten.

De dorpen Etten en Leur kwamen niet aan de onderhavige spoorlijn te liggen. De belangen van Heerma van Voss bij deze spoorwegmaatschappij zullen vooral voortgevloeid zijn uit zijn activiteiten in de suikerbietenverwerking. De gemeente Etten en Leur nam, na een aanvankelijke huivering van de gemeenteraad, deel in de maatschappij die het hiervoor genoemde waterleidingnet ging exploiteren. In Etten kwam een grote watertoren te staan.

In deze publicatie is – heel beperkt – de rol van Heerma van Voss in de totstandkoming van de spoorlijn terug te vinden. Zijn rol bij het andere project, het waterleidingnet, komt sterk naar voren. Hiervan zijn (veel) meer archiefstukken bewaard gebleven.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply