Arie de Bruin (18 oktober 2021, deze versie: 16 september 2023)

Voorwoord "De redding van de oude toren van Etten"

De toren die in 1912 door S.C.J. Heerma van Voss werd gered (foto 27 aug. 2018).

Het is te danken aan S.C.J. Heerma van Voss, dat in 1912 de toren van de Nederlands Hervormde Kerk in Etten gerestaureerd kon worden en er vervolgens, tot op heden, nog steeds staat. Deze toren was in eigendom van de burgerlijke gemeente Etten-Leur. De kerk is al diverse jaren geleden “omgedoopt” tot de Van Gogh Kerk Etten-Leur. De vader van de wereldberoemde Vincent van Gogh was van 1875 tot 1882 de predikant in deze kerk. Zie “Heerma van Voss en Van Gogh” (in deel 2). Ds. T. van Gogh werd opgevolgd door ds. J. Mijs, een zwager van Heerma van Voss.

Toen begin 1911 duidelijk werd dat de gemeente Etten en Leur geen geld had of wilde uitgeven om de toren te restaureren en hem maar wilde afbreken, kwam Heerma van Voss in actie. Na overleg met de burgemeester en het nodige heen-en-weer-geschrijf werd het duidelijk dat de gemeente f 750,- kon of wilde betalen. Echter, er was in totaal wel f 3.000,- nodig. Heerma van Voss zegde toe het resterende bedrag te betalen. Uiteraard stelde hij enige voorwaarden, waaronder de verplichting voor de gemeente om voor de toren blijvend een verzekering tegen brandschade af te sluiten en “hem steeds te blijven onderhouden in den staat waarin hij na de herstelling in zijn oorspronkelijke vorm zal zijn gebracht.”

Of de verzekering er ooit gekomen is en/of nog is, weet de schrijver niet, maar qua onderhoud gaat het tot op de dag van vandaag (zeer waarschijnlijk) goed.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply