Arie de Bruin (22 september 2022, deze versie: 25 maart 2024)

Voorwoord "Ander (suiker-)werk"

De suikerfabriek van (voorheen) Jäger en Co. in Roosendaal.

In “Suiker: de basis voor vliegen” wordt ingegaan op de bestaansgeschiedenis van de suikerfabriek “Zwartenberg” bij Leur, die 50 jaar lang werk bood aan S.C.J. Heerma van Voss en vele anderen. Hierbij komt ook aan bod de inzet Van Heerma van Voss voor samenwerkingsverbanden binnen de suikerindustrie, waaronder de “Vereeniging van Beetwortelsuikerfabrikanten in Nederland” en de “(Algemeene) Bond van Beetwortelsuikerfabrikanten”, maar ook voor korter durende werkverbanden. Diverse specifieke taken en activiteiten worden in separate publicaties toegelicht. Echter, daarbuiten is nog meer te vertellen en te tonen over werkzaamheden die het directe gevolg zijn van zijn beroep. Deze worden gepresenteerd in deze publicatie.

Gebleken is dat hij als privépersoon handelde in zakken suiker; een verhaal op zich.

In 1890 werd S.C.J. Heerma van Voss vennoot in de “C.V. onder de firma Jäger en Co.” te Roosendaal. Van deze suikerfabriek werd hij voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij kreeg te maken met interne bedrijfsfraude, waarmee hij druk was. In 1918 werd besloten tot liquidatie. Door anderen werden diverse keren zijn kennis en ervaring ingeroepen.

Na zijn pensionering in 1919 werd het door hem gestichte Heerma van Voss-fonds actief, dat vooral onderzoek binnen de suikerindustrie steunde.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply