Arie de Bruin (8 mei 2023, deze versie: 28 januari 2024)

Voorwoord "Het Gouden Feest"

In 1919 sloot S.C.J. Heerma van Voss zijn imposante 50-jarige carrière in de suikerindustrie af. Dit feit ging niet onopgemerkt voorbij. Gedurende dat jaar werden diverse feestmaaltijden georganiseerd, waarbij velen hem hulde kwamen brengen. Het leidde, naast vele lovende woorden, onder meer ook tot enkele fraaie foto’s, een herinneringsalbum, een levensloopbeschrijving en een erelidmaatschap. Hij schonk de suikerindustrie een bedrag van f 25.000, waarmee een fonds werd gesticht dat zijn naam kreeg.

Gelukkig bewaarde hij allerlei documenten met betrekking tot de bijeenkomsten, zoals namenlijsten, uitnodigingen en menu’s. Maar ook zijn enkele brieven en een rekening van een diner teruggevonden in zijn archief. Alles bij elkaar geeft het een fraai overzicht van de grootse viering van het 50-jarig jubileum.

 

 

 

 

 

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply