Arie de Bruin (27 juni 2024)

Voorwoord "Anneke Notenboom"

Anneke Notenboom

Op een dag omstreeks het jaar 2020 bezochten Frans en Norma Rutten het museum in het Paulushofje aan de Markt in Etten-Leur en kwamen daar ook in de kamer die gewijd is aan Heerma van Voss en de door hem georganiseerde eerste vlucht in Nederland met een gemotoriseerd vliegtuig, op 27 juni 1909. Dat bracht bij Frans herinneringen terug aan zijn oma Anneke Notenboom, die heel vaak had verteld dat zij aanwezig was bij die eerste vlucht, toen nog als jonge vrouw. Zij vertelde vaak aan haar kleinzoon Frans, die zij ook grotendeels opvoedde, over haar grote bewondering voor Heerma van Voss. Mede hierdoor zal zij naar de aangekondigde vliegtuigopstijging zijn gegaan.

Over een zoon van deze oma, oom Jos Notenboom, kent Frans via de overlevering een verhaal dat mogelijk te maken heeft met de Leurse suikerfabrikant S.C.J. Heerma van Voss of één van zijn zonen Ulbo Jetze en Antonie Johan.

Op 10 september 2023, tijdens de Open Monumentendagen, kwamen Clarissa Rutten, een dochter van Frans en Norma, en haar partner naar de tuin van het huis van Heerma van Voss in Etten-Leur. Clarissa vertelde aan de aldaar aanwezige Arie de Bruin over haar voorouder Anneke Notenboom. Eén specifiek aspect van dat verhaal leidde, na onderzoek en gesprekken, tot dit boekje.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply