Arie de Bruin (5 november 2023)

Voorwoord "Suiker: de basis voor vliegen (aanvullingen)"

Zie ook “1 van 3”, “2 van 3”, “3 van 3” en “bijlagen”

Ruim ná het publiceren van de vier erfgoedboeken “Suiker: de basis voor vliegen”, op 17 december 2020, kwam nog een archiefdossier met documenten over de suikerfabriek bij Leur beschikbaar. Het was, na een gedegen voorbereiding, door een medewerkster van het West-Brabants Archief gedigitaliseerd en op de website van het archief ter beschikking gesteld. Dit traject wordt (later) toegelicht in de publicatie wwwheermavanvossnl (in deel 11). Het dossier, dat oorspronkelijk één kloek album (“plakboek”) was, is opgedeeld in zeven sub-dossiers, waarvan er zes betrekking hebben op de fabriek waar S.C.J. Heerma van Voss de scepter zwaaide. Elk sub-dossier beslaat een bepaalde tijdsperiode. De oudste documenten zijn uit 1869 en de jongste stammen uit 1910. Het is waarschijnlijk, dat bij de ordening van het door Heerma van Voss nagelaten archief, verzorgd door zijn kleindochter, mevr. E.C.M. Heerma van Voss-van Rijsbergen, zij twee van dit soort albums maakte, met allerlei documenten die niet ondergebracht waren of werden in de talrijke andere dossiers. In de jaren 1957-1959 werd door haar vrijwel het gehele archief overgedragen aan twee erfgoedinstanties in Noord-Brabant. Over de historie van het archief van Heerma van Voss wordt (later) geschreven in “Bewaard in het archief” (in deel 5). Diverse documenten uit de zes sub-dossiers zijn toegevoegd aan reeds eerder verschenen erfgoedboeken op www.heermavanvoss.nl. “Suiker: de basis voor vliegen (aanvullingen)” bevat overige interessante documenten.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply