Arie de Bruin (22 november 2023, deze versie: 10 januari 2024)

Voorwoord "De aanhouder wint: belastingvermindering"

Eén van de vele documenten in de strijd om belastingvermindering.

Elke ontvangen factuur werd door Heerma van Voss zeer kritisch bekeken en bij een (optel)foutje of zelfs bij het kleinste verschil tussen zijn eigen berekening en hetgeen op het verkregen document stond, reclameerde hij. Diverse keren zal hij voor zijn bedrijf, zichzelf en misschien ook wel voor anderen in de pen zijn geklommen om belastingkwesties aan de orde te stellen, bij de gemeente, een belastinginspecteur of op een andere manier. Na het ontvangen van een belastingaanslag schreef hij, wanneer hij ook maar enige kans op succes zag, een bezwaarschrift, met uitleg en argumenten waarom de aanslag moest worden verminderd.

Een prachtig voorbeeld hiervan is zijn actie in 1919 en de jaren daarna om voor zichzelf vermindering van belasting te bewerkstelligen. Het werd een heel traject. Hij bewaarde zijn documenten zorgvuldig (zoals hij gewend was) en zij vormden de basis voor deze publicatie.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply