Arie de Bruin (25 april 2023, 19 mei 2023)

Voorwoord "Ook thuis: tot op den halven cent (1 van 2)"

Het West-Brabant Archief bezit en beheert vele poststukken die suikerfabrikant S.C.J. Heerma van Voss ontving, en ook door hem geschreven concepten en kopieën van verzonden brieven. Aanvullend hierop komt zo nu en dan nog iets extra’s tevoorschijn. Ook particulieren hebben soms ooit poststukken van hem verworven of verkregen. Als dat familieleden zijn is het veelal duidelijk waarom ze bewaard zijn. Maar zo is het niet altijd. Een enkele keer wordt door iemand plotseling een poststuk met zijn naam aangeboden, bijvoorbeeld op marktplaats.nl. Iemand die zoekt naar dergelijke advertenties kan dus wel eens geluk hebben. Het is Frank Hultermans gelukt op deze wijze vele tientallen poststukken te verwerven en daarmee te redden en te behouden als erfgoed. Veel berichten die ooit naar Leur zijn gestuurd, vervolgens uit Leur verdwenen en in vreemde handen kwamen, konden zo – met enig geluk – terugkeren naar Leur.

Op 13 september 2021, tijdens een overlegje, besloten wij, Frank en Arie, deze publicatie te gaan maken. We hebben scans van de verworven poststukken opgenomen en indien dat mogelijk was voorzien van een (korte) toelichting. Het zijn enkele brieven en memoranda, maar het overgrote deel bestaat uit briefkaarten en het betreft zowel zakelijke mededelingen als berichten in de privé-sfeer. De tijdsperiode voor het merendeel van de briefkaarten strekt zich uit van 1876 tot 1907. Uit de periode hierna zijn er ook nog enkele “losse” poststukken en foto’s. Ongetwijfeld zal Heerma van Voss nog veel meer van dit soort post hebben ontvangen.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply