Arie de Bruin (30 november 2021, deze versie: 27 september 2023)

Voorwoord "De overbrugging der Rivier de Mark"

De locatie waar de eerste brug over de Mark kwam.

Op initiatief van S.C.J. Heerma van Voss kwam er nabij de suikerfabriek een brug over de Mark. In juni 1882 zonden S.C.J. Heerma van Voss en enkele andere ingezetenen van Etten en Leur een “request” aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, met het verzoek “de overbrugging der Rivier de Mark, in de provinciale kunstweg van Etten-Leur naar Zevenbergen, tot uitvoering te doen brengen.”

Na overwinning van financiële perikelen kwam de brug er. Het initiatief èn de inzet kwamen van Heerma van Voss, maar hij heeft de brug niet betaald, zoals in de geschiedschrijving wel is beweerd of gesuggereerd.

Zijn persoonlijke financiële bijdrage aan de benodigde geldinzameling onder particulieren bleef beperkt tot 50 gulden. De suikerfabriek droeg f 1.000,- bij. Het lukte hem niet, ondanks allerlei verzoekschriften, het tracé van de weg aan de overkant van de Mark te laten aanleggen zoals aanvankelijk beoogd en gewenst.

Het verhaal over de totstandkoming van de eerste brug over de Mark bij de suikerfabriek verdient een eigen publicatie.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply