Arie de Bruin (19 februari 2021, deze versie: 12 mei 2023)

Voorwoord "De Spiritus"

Het oude gebouw dat een spiritusfabriek werd

“De Spiritus” was in Bergen op Zoom vele jaren een alom bekend begrip, een fenomeen. Iedereen wist wat hiermee bedoeld werd: een fabriek waar spiritus werd gemaakt. De oorsprong van deze fabriek zal minder bekend geweest zijn. S.C.J. Heerma van Voss was één van de twee oprichters en vervolgens 20 jaar onafgebroken president-commissaris van de “N.V. Zuid-Nederlandsche Melasse-Spiritusfabriek” te Bergen op Zoom, vanaf de oprichting in 1899 tot 1919, het jaar waarin hij officieel stopte met zijn suiker-werkzaamheden.

In deze publicatie wordt onder meer toegelicht waarom en hoe de fabriek tot stand kwam, welke problemen overwonnen moesten worden, hoe actief Heerma van Voss was bij deze fabriek en waarom de vennootschap in 1919 een reconstructie onderging. Op dat moment trad Heerma van Voss af. De Eerste Wereldoorlog maakte hij, in de hoedanigheid van president-commissaris, dus ook mee. Hij leidde de vennootschap veilig door deze moeilijke jaren heen. Na de verkoop van de fabriek was hij gedurende diverse jaren toch nog bezig met de afwikkeling.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply