Arie de Bruin (31 mei 2022, deze versie: 28 januari 2024)

Voorwoord "Heerma van Voss bleef de luchtvaart stimuleren"

S.C.J. Heerma van Voss in afdelingsbestuur Ned. Ver. voor Luchtvaart

Al vóór dat hij de eerste vliegtuigopstijging in Nederland organiseerde, was S.C.J. Heerma van Voss lid van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart. Blijkbaar was hij dus geïnteresseerd in deze moderne tak van sport. Niet onbegrijpelijk, want in 1904 had hij eigenlijk al willen zorgen voor een opstijging van een bemande ballon in Etten en Leur. Dit ging niet door. Maar op 27 juni 1909 steeg wel voor de eerste keer een vliegtuig op vanaf Nederlandse bodem. Aan het einde van dit jaar werd te Breda door enkele vooraanstaande mannen de Eerste Nederlandsche Vliegvereeniging opgericht. Heerma van Voss werd aandeelhouder.

Met het laten vliegen van een Wright Flyer op 27 juni 1909 was zijn naamsbekendheid in Nederland definitief gevestigd. Het was daarom min of meer logisch dat hij erelid werd van de twee comités die kort na de Eerste Wereldoorlog, respectievelijk in 1919 te Amsterdam en in 1922 te Rotterdam, een grote luchtvaarttentoonstelling en -show organiseerden.

Zijn naam is voor altijd verbonden gebleven aan de luchtvaart in Nederland en wordt genoemd in elk boek en artikel, waarin het ontstaan van luchtvaart in Nederland beschreven wordt.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply