Arie de Bruin (22 april 2022, deze versie: 25 december 2023)

Voorwoord "Ultra-light vliegen in Etten-Leur"

De gerestaureerde gedenksteen op 11 februari 2019.

In andere publicaties in deze serie is geschreven over de gedenksteen die S.C.J. Heerma van Voss op 27 juni 1909 kreeg. Bij de beschrijving van de eerste vlucht in “27 juni 1909 – De eerste vliegtuigopstijging” (in deel 3) wordt heel kort vermeld hoe hij aan de steen is gekomen. Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk kort beschreven wat er daarna is gebeurd met de steen.

Een andere publicatie, “27 juni 1909 – Herinneringen en varia” (in deel 3), bevat ook een hoofdstuk over de gedenksteen van Degens. Hier wordt uitgebreid ingegaan op de herkomst van de steen en de verdere geschiedenis ervan tot en met 1934. In “Herdenking 1935 (25 jaar)” (in deel 5) en “Het monument, ná de onthulling” (in deel 5) wordt toegelicht hoe de steen onderdeel werd van een monument en hoe het de steen verging tot aan zijn verdwijning in 1969. In dat jaar kwam er een nieuwe, bronzen plaat voor in de plaats. De steen leek verloren te zijn; lange tijd bleef het een onopgelost raadsel waar de steen was gebleven. De schrijver deed in het eerste decennium van dit millennium naspeuringen, maar vond de steen niet. Toch bleef hij bewaard. In januari 2014 dook hij op. Het verhaal over de herontdekking en het vervolg hierop is weergegeven in deze publicatie.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply