Pauline Jonkers-Stroink, m.m.v. Arie de Bruin (26 mei 2024)

Introductie "Familiekroniek 4: Sybrand van Voss"

De familiekroniek

Binnen de familie Heerma van Voss wordt inmiddels meer dan 160 jaar onderzoek gedaan naar de herkomst van de voorvaderen. Nog steeds is niet duidelijk wie de vader was van stamvader Wilhelm (van) Voss, die omstreeks 1645 geboren werd.

In 1943 ontstond bij Pauline Jonkers-Stroink, dankzij haar opa Voss uit Roosendaal, de interesse voor de familie. In 1982 pakte zij, geholpen door enkele andere familieleden, het echte onderzoek op. Later ging Christiaan Heerma van Voss intensief speuren. Ook hij ging op zoek naar de vader van Wilhelm, maar vond hem (nog) niet. Vanaf 2014 is Arie de Bruin, in samenspraak met Pauline, bezig om met alle vanuit de familie beschikbare informatie en eigen toevoegingen de familiekroniek samen te stellen. Pauline overleed op 19 februari 2024.

Met instemming van vele leden van families Van Voss en Heerma van Voss wordt deze kroniek nu toegevoegd aan de sinds oktober 2020 bestaande website heermavanvoss.nl.

4: Sybrand van Voss

Willem Hendrik van Voss (1719-1800) kreeg twaalf kinderen. Via één zoon, Sybrand, kreeg zijn nageslacht een vervolg met de achternaam Van Voss en via zoon Willem ontstond een ander geslacht dat de naam Heerma van Voss zou krijgen. Met deze beide achternamen bestaan tot op de dag van vandaag families. Sybrand van Voss (1759-1801) kreeg acht kinderen. Via slechts één kind, Ulbo Jetze, kreeg zijn nageslacht een vervolg. Ook Sybrand werd militair: kornet in het lijfregiment Oranje-Vriesland. Hij trouwde twee keer. Zijn eerste echtgenote was Adriana Lumina Gey (1755-1794). Nadat zij – jong – was gestorven, trouwde Sybrand met Johanna Regina Bouts. Haar had hij  leren kennen door haar relatie met leden van de familie Van Beyma, die hij trof via de echtgenoot van zijn dochter Agatha Wilhelmina, jhr. Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma, lid van een voornaam geslacht. Via deze Agatha en haar man kwam opnieuw een state in beeld: de Kingma State in Zweins.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply