Pauline Jonkers-Stroink, m.m.v. Arie de Bruin (27 juni 2024)

Introductie "Familiekroniek 5: Willem van Voss"

De familiekroniek

Binnen de familie Heerma van Voss wordt inmiddels meer dan 160 jaar onderzoek gedaan naar de herkomst van de voorvaderen. Nog steeds is niet duidelijk wie de vader was van stamvader Wilhelm (van) Voss, die omstreeks 1645 geboren werd.

In 1943 ontstond bij Pauline Jonkers-Stroink, dankzij haar opa Voss uit Roosendaal, de interesse voor de familie. In 1982 pakte zij, geholpen door enkele andere familieleden, het echte onderzoek op. Later ging Christiaan Heerma van Voss intensief speuren. Ook hij ging op zoek naar de vader van Wilhelm, maar vond hem (nog) niet. Vanaf 2014 is Arie de Bruin, in samenspraak met Pauline, bezig om met alle vanuit de familie beschikbare informatie en eigen toevoegingen de familiekroniek samen te stellen. Pauline overleed op 19 februari 2024.

Met instemming van vele leden van families Van Voss en Heerma van Voss wordt deze kroniek nu toegevoegd aan de sinds oktober 2020 bestaande website heermavanvoss.nl.

5: Willem van Voss

Willem Hendrik van Voss (1719-1800) kreeg twaalf kinderen, waaronder Willem (1766-1814). Via deze Willem bleef het geslacht met de achternaam Van Voss voortbestaan tot zijn achterkleinzoon Willem Gijsbert (1901-1979), die drie dochters kreeg. Willem, zoon Gijsbert, kleinzoon Willem en achterkleinzoon Willem Gijsbert waren beroepsmilitair en beleefden allerlei avonturen. Willem (1766-1814) is onder meer in dienst geweest van Willem Prins van Oranje (latere koning Willem I); hij was onder meer bevelvoerder van een fregat en wordt “Commandeur van de Breede Wimpel”. Eén van zijn zonen, Nikolaas Joan Christoffel, was vermoedelijk betrokken bij het Beleg van Antwerpen in 1832. Kleinzoon en stamhouder Willem vaart bij de Koninklijke Marine, als commandant van een pantserschip, de wereld rond. Zijn zoon, de laatste mannelijke telg uit dit geslacht, Willem Gijsbert van Voss, was als officier actief in het leger in Nederlands Oost-Indië.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply