Pauline Jonkers-Stroink, m.m.v. Arie de Bruin (13 mei 2024)

Introductie "Familiekroniek 3: Willem Hendrik van Voss"

De familiekroniek

Silhouet van (vermoedelijk) Willem Hendrik van Voss

Binnen de familie Heerma van Voss wordt inmiddels meer dan 160 jaar onderzoek gedaan naar de herkomst van de voorvaderen. Nog steeds is niet duidelijk wie de vader was van stamvader Wilhelm (van) Voss, die omstreeks 1645 geboren werd.

In 1943 ontstond bij Pauline Jonkers-Stroink, dankzij haar opa Voss uit Roosendaal, de interesse voor de familie. In 1982 pakte zij, geholpen door enkele andere familieleden, het echte onderzoek op. Later ging Christiaan Heerma van Voss intensief speuren. Ook hij ging op zoek naar de vader van Wilhelm, maar vond hem (nog) niet. Vanaf 2014 is Arie de Bruin, in samenspraak met Pauline, bezig om met alle vanuit de familie beschikbare informatie en eigen toevoegingen de familiekroniek samen te stellen. Pauline overleed op 19 februari 2024.

Met instemming van vele leden van families Van Voss en Heerma van Voss wordt deze kroniek nu toegevoegd aan de sinds oktober 2020 bestaande website heermavanvoss.nl.

3: Willem Hendrik van Voss

Frederik Christiaan van Voss (?-1758) kreeg vier dochters en slechts één zoon: Willem Hendrik. Via hem kreeg het geslacht met de achternaam Van Voss een vervolg. Hij en zijn vrouw Agatha Zeeridder kregen twaalf kinderen, waarvan één levenloos. Aan twee van de kinderen, Sybrand en Willem, wordt een volgend deel van de familiekroniek gewijd. Negen andere kinderen komen aan bod in dit tweede deel.
Willem Hendrik werd geboren op de Hania State in Tzummarum (Friesland). Hij ging, net als zijn vader en grootvader Van Voss, het leger in, waar hij werd aangesteld als “effectief cornet bij de compagnie van de ritmeester en kolonel Bouricius van het Regiment van de Stadhouder”.
Eén van zijn zonen, Joan Christoffel, belandde in Noord-Brabant, waar hij “het Hof van Oud-Gastel” kocht. In dit deel 3 van de kroniek komen we niet alleen in aanraking met militairen en zeevaarders, maar ook met allerlei andere beroepen, waaronder predikanten.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply