Pauline Jonkers-Stroink, m.m.v. Arie de Bruin (13 mei 2024)

Introductie "Familiekroniek 2: Frederik Christiaan van Voss"

De familiekroniek

Sytzema hofstede in Tzummarum (Friesland).

Binnen de familie Heerma van Voss wordt inmiddels meer dan 160 jaar onderzoek gedaan naar de herkomst van de voorvaderen. Nog steeds is niet duidelijk wie de vader was van stamvader Wilhelm (van) Voss, die omstreeks 1645 geboren werd.

In 1943 ontstond bij Pauline Jonkers-Stroink, dankzij haar opa Voss uit Roosendaal, de interesse voor de familie. In 1982 pakte zij, geholpen door enkele andere familieleden, het echte onderzoek op. Later ging Christiaan Heerma van Voss intensief speuren. Ook hij ging op zoek naar de vader van Wilhelm, maar vond hem (nog) niet. Vanaf 2014 is Arie de Bruin, in samenspraak met Pauline, bezig om met alle vanuit de familie beschikbare informatie en eigen toevoegingen de familiekroniek samen te stellen. Pauline overleed op 19 februari 2024.

Met instemming van vele leden van families Van Voss en Heerma van Voss wordt deze kroniek nu toegevoegd aan de sinds oktober 2020 bestaande website heermavanvoss.nl.

2: Frederik Christiaan van Voss

Van slechts één kind van stamvader Wilhelm Voss, Frederik Christiaan, zijn afstammelingen bekend. Hij werd geboren in Duitsland en trouwde in Noord-Nederland met Sophia Jetske van Heerma. Hiermee kwam de naam Heerma in de familie en die dook enige generaties later weer op, waarna de achternaam Heerma van Voss ontstond. Fredrik Christiaan diende in het Lijfregiment Oranje-Friesland en beleefde van alles en nog wat, hetgeen mede veroorzaakt zal zijn vanwege een driftig karakter (zo kan geconcludeerd worden). Ruzies, processen, beledigingen, verbanning, maar ook het bezit van de Hania State of Sytzamahofstede in Tzummarum (Friesland), het is allemaal te lezen in dit tweede deel van de familiekroniek.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply