Arie de Bruin (19 oktober 2020, deze versie: 25 december 2023)

Voorwoord "Geen ballon voor de turfschipper - Voorbereidingen en nazorg"

Ontwerp van het plantsoen met het beeld

Deze publicatie is een bijlage van “Geen ballon voor de turfschipper”, waarin uitvoerig wordt verhaald over het standbeeld van Adriaan van Bergen, dat staat te pronken aan de Leurse Haven in Etten-Leur. Ingegaan wordt op het achterliggende verhaal over de turfschipper en de listige, dappere inname van de stad Breda in 1590. Het verloop van de dag van de onthulling van het standbeeld, donderdag 8 september 1904, andere herinneringen aan het verhaal en de verplaatsingen van het standbeeld komen eveneens aan de orde.

De enigszins cryptische titel van de publicatie wordt duidelijk als ingegaan wordt op de beoogde, maar toch niet gerealiseerde komst naar Leur van de Duitse ballonvaarster Kätchen Paulus, op de dag van de onthulling. Dit wordt nader toegelicht met een beknopte beschrijving van de ballonvaart-situatie in Nederland op dat moment. Zie hiervoor dus “Geen ballon voor de turfschipper”.

In deze aanvullende publicatie wordt dieper ingegaan op de voorbereidingen in het dorp Leur voor de feestelijke dag van de onthulling, 8 september 1904, en op noodzakelijke besprekingen en correspondentie om het standbeeld in het dorp opgericht te krijgen.

Hierbij is vrijwel geheel geput uit de authentieke notulen, ingekomen, uitgegane en financiële stukken en andere documenten uit het archief van het uitvoerend comité, dat alles organiseerde. Dit archief is aanvankelijk bewaard door de enthousiaste voorzitter van het comité, suikerfabrikant S.C.J. Heerma van Voss, en daarna door zijn schoondochter. Momenteel bevindt het zich in het West-Brabants Archief te Bergen op Zoom.

Zie ook de publicatie “Geen ballon voor de turfschipper – Financiën”, een uitgebreide rapportage over de financiële aspecten van het standbeeld en het feest.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply