Arie de Bruin (19 oktober 2020, deze versie: 2 november 2023)

Voorwoord "Heerma van Voss en de Ned. Herv. Kerk te Leur"

Voormalige Protestantse kerkje te Leur

De kerk van de Hervormde gemeente te Leur kent een lange, interessante geschiedenis. De gemeente ontstond in 1612. Vanaf 1614 was er een eigen predikant en in 1615 werd een kerk in gebruik genomen.

In de eeuwen daarna maakte de gemeente turbulente tijden door. Echter zo lang S.C.J. Heerma van Voss te Leur woonde, was er rust en orde. Hij kon, met behulp van tijd en geld veel regelen. Zo schonk hij de gemeente een eigen gebouw, waar bijeenkomsten gehouden konden worden.

Na zijn overlijden werd de situatie langzamerhand steeds moeilijker. Dit leidde ertoe dat per 1 september 1965 de hervormde gemeente van Leur en die van Etten definitief samen verder gingen en één kerkelijke gemeente werden.

Het kerkgebouw van de Hervormde gemeente Leur bleef al die jaren bestaan. Het werd verkocht aan de burgerlijke gemeente Etten-Leur die het in 1971 in gebruik nam, onder meer als trouwlocatie. De naam Trouwkerkje is een begrip geworden.

Binnen de kerkelijke kringen verleende S.C.J Heerma van Voss allerhande diensten. De bewaard gebleven oorkonde voor 50 jaar kerkvoogdijschap is daar slechts één getuige van.

Zijn gaven aan de kerk en kerkelijke gemeente zijn befaamd geworden. Hij was betrokken bij allerlei activiteiten. Mede door zijn inzet voor de kerk, en daarmee voor de plaatselijke bevolking, is zijn naam nog steeds bekend in Etten-Leur.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply