Arie de Bruin (19 oktober 2020, deze versie: 15 april 2024)

Voorwoord "Stuwende kracht bij Kroningsfeesten 1898"

De fraai versierde brug midden in Leur

In 1898 werd prinses Wilhelmina 18 jaar en tot koningin der Nederlanden gekroond. In het hele land werden Kroningsfeesten georganiseerd. Te Leur was dit groots opgezette feest op 4 en 5 september.

De voorzitters van de plaatselijke verenigingen hadden het initiatief genomen. Zij riepen de bevolking op een avond bijeen om hun idee voor te leggen. Hun mede-dorpsgenoot S.C.J. Heerma van Voss werd toen gekozen tot voorzitter van een commissie die het feest zou gaan organiseren.

Vele keren werd vergaderd, subcommissies werkten plannen uit. Heerma van Voss leidde alle vergaderingen van de commissie, waarbij zware besluiten op democratische wijze werden genomen.

Vanaf zeker moment, toen de hoofdzaken besloten waren, werd een dagelijks bestuur ingesteld.

De notulen van de commissievergaderingen zijn bewaard. Zo ook allerhande financiële stukken, de feestgids, in 1898 gemaakte kopieën van geschiedschrijvingen, inkomende en uitgegane post en nog meer paperassen. Deze archiefstukken vormen de ruggengraat van dit document.

Het hoofdnummer van het feest was een nagespeeld bezoek, in 1590, van prins Maurits aan de Leurenaar Adriaan van Bergen. Het thema: De prins kwam hem bedanken voor zijn hulp als turfschipper, enkele dagen na de verovering van Breda op de Spanjaarden.

Deze historische optocht, met veel deelnemers en prachtige (gehuurde) kleding, werd een groot succes. Ook waren er volksspelen, een prachtig versierde brug en een nagemaakt turfschip. Harmonie “Constantia” trad op, kanonschoten waren te horen, er was een fakkeloptocht. De afsluiting was een spectaculair vuurwerk. Voor alle bewoners was er wel iets. Ook de allerarmsten in het dorp werden niet vergeten. In het programma was “een bedeling” opgenomen, voor hen die het nodig hadden.

De op de dag van de onthulling geplante Koninginneboom werd enkele jaren later verplant en bleef vervolgens nog vele jaren overeind.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply