Arie de Bruin (2 december 2020, deze versie: 28 januari 2024)

Voorwoord "S.C.J. Heerma van Voss - privé"

Het leven van S.C.J. Heerma van Voss omvat niet alleen een imposante periode, maar kende ook een groot scala aan bezigheden en activiteiten.

Een andere publicatie in deze serie (in deel 1), “Sybrand Casparus Jan Heerma van Voss (1841-1934)”, geeft een inkijk in zijn leven en werk. Diverse andere aspecten, vooral die met een zakelijk karakter, zijn opgenomen in andere publicaties. “S.C.J. Heerma van Voss – privé“ gaat dieper in op zijn persoon en wat hem bezighield buiten zijn reguliere werkzaamheden. Voor opsplitsing van de omvangrijke hoeveelheid beschikbare informatie is bewust gekozen. Op deze wijze zijn overzichtelijke, niet al te “dikke” documenten ontstaan.

“S.C.J. Heerma van Voss – privé“ is tot stand gekomen met bijdragen van velen. Hun namen zijn vermeld op bladzijde 2, bij de verantwoording en bronvermeldingen achterin en soms in de teksten. De schrijver is hen allen zeer erkentelijk voor hetgeen zij aandroegen gedurende de afgelopen 20 jaar.

Hartelijk dank. Zeker ook met behulp van alle bijdragen, is dit boek – in de ogen van de schrijver – een waardevolle weergave van bewaard erfgoed geworden.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

2 Comments

  • G.J.J. Heerma van Voss schreef:

    Geen twijfel dat op deze foto Alexander Lodewijk (mijn grootvader) op bezoek is, en dat hij op schoot heeft zijn jongste zoon Freddie (zijn naam werd geschreven met ie). Ik herken mijn oom duidelijk aan zijn gezicht. Ook gezien de zichtbare ouderdom van S.C.J. (met de elders beschreven hand aan zijn oor om te kunnen verstaan) moet dit dus 1933/1934 zijn geweest.

    • Arie de Bruin schreef:

      Hartelijk dank voor deze reactie. Hiermee is de twijfel bij de foto op blz. 46 geheel verdwenen. Het is en blijft een prachtige foto. Het onderschrift is aangepast.

Leave a Reply