Arie de Bruin (19 oktober 2020 - deze versie: 19 december 2023)

Voorwoord "Sybrand Casparus Jan Heerma van Voss (1841-1934)"

Familiefoto 11 november 1921

Een “volledige” biografie over S.C.J. Heerma van Voss is nog nooit geschreven. Het is aan de lezer en anderen om te beoordelen of de diverse publicaties, uitkomend onder de serietitel “S.C.J. Heerma van Voss neemt ons mee”, gezamenlijk de aanduiding “de biografie van S.C.J. Heerma van Voss” mogen dragen of in de richting gaan van een dergelijke biografie.

Sybrand Casparus Jan Heerma van Voss is een zeer markant persoon. Een bekende Nederlander, een industrieel, een filantroop.

Hij is twee keer getrouwd geweest. Hij heeft beide echtgenotes overleefd. In totaal kreeg hij vier kinderen die niet jong stierven. Zelf mocht hij bijna 93 jaar worden en dus lang genieten van zijn kinderen en hun kinderen.

Zijn nageslacht leeft voort. In de mannelijke lijn via twee van zijn kinderen. Opvallend is dat via vrouwelijke nazaten van zijn enige dochter ook een lijn bekend is gebleven.

In de tot nu toe nog niet gepubliceerde kroniek van de familie (Heerma) van Voss is een deel aan Sybrand Casparus Jan en zijn gezin gewijd. In dit document wordt aanvullende familie-informatie gegeven, die destijds nog niet kon worden opgenomen in de familiekroniek. Het is de bedoeling voor elk van zijn vier kinderen die niet op jonge leeftijd stierven een aparte publicatie te maken.

Allerhande andere aspecten van “handel en wandel” van S.C.J. Heerma van Voss zijn of worden opgenomen in andere documenten in deze serie.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply