Arie de Bruin (10 oktober 2020, deze versie: 23 maart 2024)

Voorwoord "Familiewapen Heerma van Voss"

Het wapen in een grafsteen

Tijdens een bijeenkomst in het Trouwkerkje in Etten-Leur in 1999, bij de 90-jarige herdenking van de eerste gemotoriseerde vlucht in Nederland, werd door een achterkleinzoon van S.C.J. Heerma van Voss een wandkleed geschonken aan de Etten-Leurse heemkundekring “Jan uten Houte”. In dit wandkleed is het familiewapen Heerma van Voss verwerkt.

Dit wapen heeft een rijke geschiedenis en herbergt onderdelen van diverse verschillende families. Het heeft in de 20e eeuw zijn huidige vorm gekregen.
Het onderzoek naar het familiewapen is vooral door leden van de familie Heerma van Voss zelf gedaan.
In de familiekroniek van de familie wordt dan ook veelvuldig over het wapen gesproken.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

2 Comments

Leave a Reply