Arie de Bruin (26 augustus 2023, deze versie: 20 september 2023)

Voorwoord "Vliegerij van Pinneke Busch (1911-1913)"

In “Vliegen en vallen bij Etten-Leur” (in deel 4) is geschreven over Pinneke Busch en zijn vliegavonturen. Op 29 augustus 2022 kwam hierop via de website heermavanvoss.nl een uitvoerige reactie van één van zijn kleinzonen, Albert Busch, met onder meer navolgende passage.

“… Het levensverhaal van Pinneke, verteld door mijn vader, de zoon van Pinneke, prikkelde mijn fantasie. Toen in 2012 de Stichting Roos over zijn leven een musical wilde maken werd ik samen mijn broer Constant en Herman benadert. Interviews volgden en beelden werden uitgewisseld. In juli 2012 opende mijn broer Constant een vliegshow ter ere van Pinneke op vliegveld Seppe en werd de familie als eregast uitgenodigd door de Stichting Roos om de musical in Roosendaal bij te wonen. Ik besloot toen een boek te gaan schrijven over het bijzondere leven van mijn opa. Dit plan bleef lange tijd in de week staan, maar in 2020 de stoute schoenen aangetrokken. Uit archieven, die ik ook gebruikt heb, is heel veel materiaal te halen, maar ik wilde ook een beeld krijgen wie hij eigenlijk was en wat hem bewoog in het leven. Ik ben toen naar hem op zoek gegaan. Veel had mijn vader mij mondeling reeds overgedragen. In de afrondende fase van het boek kom ik uw publicatie tegen …”

Deze reactie was het begin van een verdere correspondentie tussen Albert Busch en Arie de Bruin. Met veel dank aan Albert leidde dit tot de in deze publicatie opgenomen “Vliegerij van Pinneke Busch (1910-1913)”, beschikbaar gesteld voor de website heermavanvoss.nl. Ook het voorwoord van het boek van Albert is hierna opgenomen.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply