Arie de Bruin (25 september 2021, deze versie: 28 januari 2024)

Voorwoord "Initiatieven en hulpverlening"

Voormalige “Spijskokerij & Teekenschool”, Domineesgang, Leur. Foto 18 mei 2010.

Binnen zijn vakgebied, de suikerindustrie, ontplooide S.C.J. Heerma van Voss vele initiatieven. Deze worden behandeld in andere publicaties in deze serie. Hij deed echter meer. Niet alleen de eerste gemotoriseerde vliegtuigopstijging van Nederland staat op zijn naam, maar bijvoorbeeld ook de financiering van een restauratie van de toren van de Hervormde Kerk in Etten en de totstandkoming van een monument voor Adriaan van Bergen in zijn woonplaats Leur. Naast deze, meer bekende daden, toonde hij nog veel meer initiatieven. Het verlenen van hulp behoorde ook tot zijn bezigheden.

In deze publicatie zijn deze veelal minder bekende verhalen, feiten en gebeurtenissen opgetekend, voor zo ver ze niet direct in de privésfeer te plaatsen zijn. Die zijn namelijk opgenomen in “S.C.J. Heerma van Voss – privé” (in deel 2). In min of meer chronologische volgorde zijn diverse activiteiten beschreven en aangeduid, waarmee hij heeft aangetoond hard werken, alsmede geven van (veel) tijd en geld, niet te schuwen. Na lezing zal – naar verwachting – bevestigd kunnen worden dat woorden in de subtitel van deze reeks (“een actieve, innovatieve suikerfabrikant, familieman en weldoener”) terecht zijn.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply