Pauline Jonkers-Stroink, m.m.v. Arie de Bruin (27 januari 2024)

Introductie "Familiekroniek 1: Wilhelm Voss"

Lakzegelstempel van Hendrik Diederik van Voss. (Familiearchief)De familiekroniek

Binnen de familie Heerma van Voss wordt inmiddels meer dan 160 jaar onderzoek gedaan naar de herkomst van de voorvaderen. Nog steeds is niet duidelijk wie de vader was van stamvader Wilhelm (van) Voss, die omstreeks 1645 geboren werd.

In 1943 ontstond bij Pauline Jonkers-Stroink, dankzij haar opa Voss uit Roosendaal, de interesse voor de familie. In 1982 pakte zij, geholpen door enkele andere familieleden, het echte onderzoek op. Later ging Christiaan Heerma van Voss intensief speuren. Ook hij ging op zoek naar de vader van Wilhelm, maar vond hem (nog) niet. Vanaf 2014 is Arie de Bruin, in samenspraak met Pauline, bezig om met alle vanuit de familie beschikbare informatie en eigen toevoegingen de familiekroniek samen te stellen.

Met instemming van vele leden van families Van Voss en Heerma van Voss wordt deze kroniek nu toegevoegd aan de sinds oktober 2020 bestaande website heermavanvoss.nl.

1: Wilhelm Voss

Stamvader Wilhelm Voss trouwde met Angenis van Heest. Zij kregen – voor zover bekend – negen of tien kinderen. Via het vierde kind, Frederik Christiaan, kreeg de familie bekend gebleven nageslacht. Zeer interessant is, dat bekend is waar Wilhelm woonde, namelijk in Laar, in het Duitse graafschap Bentheim, pal naast de (huidige) grens met Nederland.

Christiaan Heerma van Voss vond onder meer allerlei gegevens van veldslagen waarbij Wilhelm Voss op het strijdtoneel stond en ook over zijn loopbaan als militair. Wilhelm heeft veel beleefd en heeft er, zonder dat te beseffen, voor gezorgd dat velen nu kunnen genieten van een echte familiekroniek.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply