Arie de Bruin (25 maart 2023, deze versie: 19 december 2023)

Voorwoord "Villa "Mariëndal" te Ginneken"

Villa Mariëndal

Vanaf 1918 woonde het gezin van Antonie (Toon) Johan Heerma van Voss in villa “Mariëndal” in Ginneken (bij Breda). Zijn vrouw heeft er nog geen jaar gewoond. Zij overleed 1 februari 1919. Toon trouwde voor de tweede keer op 26 juli 1921, te Ginneken. Zijn (latere) tweede echtgenote werd eerder dat jaar op hetzelfde adres ingeschreven. Hun kind Tineke werd 16 mei 1923 geboren.

In Ginneken was deze villa een opvallend bouwwerk, op een prachtige locatie, naast de Duivelsbrug over de Mark. Het College van Burgemeester en Wethouders probeerde in 1931 het perceel met de villa te kopen. Het leverde een uitgebreide discussie op, ook in de kranten. Na twee stemmingen bleek dat de Gemeenteraad het niet goedkeurde. Het ging niet door. Niet lang hierna, op 12 oktober 1932, overleed Toon; zijn vrouw was hem al eerder voorgegaan. De villa werd vervolgens verkocht en omgebouwd tot een Jeugdherberg.

Gelukkig is een degelijke geschiedschrijving gemaakt over de villa, alsmede een andere beschrijving.

In deze publicatie is veel informatie te vinden over “Mariëndal”.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply