Arie de Bruin (31 augustus 2021, deze versie: 29 april 2023)

Voorwoord "Heerma van Voss en d'n grooten Oorlog"

Roode Kruis-diploma voor S.C.J. Heerma van Voss

De jaren 1914-1918 zijn bekend vanwege “d’n grooten Oorlog”, die veel later de Eerste Wereldoorlog werd genoemd. De ellende ervan was wel degelijk ook in het buiten deze oorlog gebleven Nederland goed voelbaar. Bij het begin kwam een grote stroom Belgische vluchtelingen naar Nederland. Ook Etten en Leur en S.C.J. Heerma van Voss waren hier direct bij betrokken. Onder de vlag van het Nederlandsche Roode Kruis ging hij aan de slag om hulp te bieden. Dit was slechts één van zijn vele activiteiten tijdens deze oorlogsjaren.

Kort na het uitbreken van de oorlog werd op initiatief van koningin Wilhelmina het Koninklijk Nationaal Steuncomité opgericht. Heerma van Voss nam de leiding op zich van het comité te Etten-Leur. Na de oorlog bleef het comité bestaan en hij bleef tot zijn overlijden actief als lokale voorzitter. Hij werd benoemd in landelijke commissies, al dan niet door de regering ingesteld, vooral om de distributie van goederen te stroomlijnen en te regelen. Talrijke notulen van vergaderingen geven inzicht in problemen die overwonnen moesten worden. Het ging onder meer over suikerbietenzaad, suikerbieten, suiker, pulp, melasse en steenkolen.

De beide suikerfabrieken, te Zevenbergen en Leur, kregen uiteraard ook te maken met de gevolgen van schaarste. En als voorzitter van de Vereeniging van Beetwortelsuikerfabrikanten moest hij tijdens de oorlog ook diverse extra zaken regelen.

Gelukkig zijn over deze aspecten van de oorlog documenten bewaard gebleven.

Onder het boek staan icoontjes, om acties uit te voeren. Eén van de icoontjes geeft een handig overzicht van de inhoud van het boek.

naar boven

Leave a Reply