Villa Mariëndal te Ginneken

Familiewapen Heerma van Voss

Sybrand Casparus Jan Heerma van Voss (1841-1934)